PKD – sześć najważniejszych informacji

Przy rejestracji firmy musisz określić, jaki będzie obszar jej działalności. W tym celu należy ustalić właściwy kod PKD. Od tego mogą zależeć niektóre obowiązki przedsiębiorcy, takie jak np. określona forma prawna, rodzaj opodatkowania, obowiązek stosowania kas fiskalnych czy rejestracji VAT.

Oto odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, związane z PKD.

Co to jest PKD?
PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) została powołana do życia Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). To nic innego jak opis rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej przy pomocy określonych kodów.

Czy trzeba mieć PKD?
Tak. Każdy przedsiębiorca zakładający działalność gospodarczą musi określić obszar działalności swojej firmy przy pomocy PKD. Dotyczy to zarówno przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (obowiązkowy wpis do CEIDG) jak i tych, którzy są objęci obowiązkiem wpisu do KRS.

Kiedy określić PKD?
Jest to niezbędne już na etapie składania wniosku o rejestrację przedsiębiorstwa w CEIDG. W przypadku rejestracji firmy w KRS, kody PKD nie muszą być wpisane do umowy spółki. Konieczne jest jedynie opisowe określenie przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej.

Jak ustalić PKD?
PKD ma strukturę wielopoziomową – od bardziej ogólnych sekcji, do bardzo szczegółowych podklas. Najlepiej skorzystać z wyszukiwarki PKD np. na https://www.biznes.gov.pl/pl/tabela-pkd

Ile mieć PKD?
W momencie rejestracji działalności w CEIDG, trzeba określić kod główny. Można też podać kody dodatkowe – ich ilość jest praktycznie nieograniczona. Jeśli rejestrujesz spółkę w KRS, możesz podać maksymalnie 10 kodów PKD (w tym jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy).

Jak zmienić PKD?
Kody w CEIDG można dodać lub wykreślić w każdym momencie. Oznacza to że przedsiębiorca może rozszerzyć, zawęzić lub zmienić profil działalności w dowolnej chwili i nie wiąże się to z żadnymi kosztami. Zmiany w rejestrze KRS nie muszą być poprzedzone zmianą umowy spółki, aktu założycielskiego czy statutu, jeśli przedmiot działalności danej spółki wynika ze stosownych dokumentów.

LEAVE REPLY

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *