Zaświadczenie potwierdzające status podatnika VAT

Chcesz potwierdzić swój status podatnika lub kontrahenta? Potrzebujesz zaświadczenia VAT. Otrzymasz je w prosty sposób.

Bywają sytuacje, w których powinieneś sprawdzić status podatnika VAT swojego partnera biznesowego. Warto to zrobić np. w momencie, gdy planujesz zakup produktu lub usługi od podmiotu, którego nie jesteś pewien. To pozwoli w przyszłości uniknąć kłopotów w trakcie odliczania podatku VAT. Zaświadczenie o swoim statucie możesz natomiast potrzebować np. w związku z udziałem Twojego przedsiębiorstwa w przetargu.

Kim jest podatnik czynny a kim podatnik zwolniony?

Podatnikiem czynnym VAT jest przedsiębiorca zgłoszony do VAT, którego działalność związana jest opodatkowaniem takich czynności jak:

  • Odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
  • Eksport towarów.
  • Import towarów na terytorium kraju.
  • Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju.
  • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Bywa, że niektórzy przedsiębiorcy są zwolnieni z płacenia podatku VAT. Dzieje się tak wtedy, gdy wartość ich sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł lub np. zajmują się wyłącznie działalnością, zwolnioną z VAT.
Uwaga! Urząd może wykreślić podatnika z rejestru VAT w sytuacji gdy np. nie wykazuje on obrotów, nie składa deklaracji czy nie zgłosi zmiany danych kontaktowych (a tym samym urząd nie może się z nim skontaktować). Trzeba pamiętać, że urząd nie informuje o odebraniu statusu czynnego podatnika VAT. Dlatego warto samemu na bieżąco sprawdzać status kontrahentów lub własny.

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego status podatnika VAT

Wniosek o wydanie dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie podmiotu jako podatnika VAT czynnego lub zwolnionego należy złożyć w urzędzie skarbowym, właściwym dla podmiotu, którego status ma być potwierdzony lub w urzędzie skarbowym dla największych podmiotów. Możesz to zrobić osobiście, drogą elektroniczną lub listownie. Wraz z wnioskiem należy dostarczyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia (21 zł) i jeśli to konieczne – pełnomocnictwo szczególne wraz z dowodem wpłacenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (17zł).

Ważne informacje:

  • Zaświadczenie otrzymasz w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku.
  • Otrzymany dokument potwierdza status podatnika VAT na dzień jego wydania.
  • Urząd nie rozpatrzy Twojej sprawy jeśli np. nie wniesiesz stosownej opłaty. Nie zrobi tego również wtedy, gdy nie uzupełnisz brakujących we wniosku informacji lub nie poprawisz w nim błędów w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania aby to uczynić.
  • Masz prawo złożyć zażalenie od decyzji urzędu skarbowego. Składasz je do dyrektora izby administracji skarbowej za pośrednictwem naczelnika urzędu skarbowego, który wydał postanowienie. Musisz to jednak zrobić w ciągu 7 dni od daty dostarczenia postanowienia.

W ciągu kilku minut możesz samodzielnie zweryfikować status polskiego podatnika VAT w Wykazie podatników VAT.