Odliczenie podatku VAT – kiedy jest możliwe?

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i jesteś zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT, masz prawo do odliczenia podatku zapłaconego w cenie towarów czy usług. Jakie warunki trzeba dodatkowo spełniać, aby dokonać odliczenia? Przeczytaj.

Aby zrozumieć mechanizm odliczenia podatku VAT, należy wyjaśnić czym jest podatek należny, a czym naliczony. Ten pierwszy wynika ze sprzedaży towarów lub usług w danym okresie rozliczeniowym. Podatek naliczony natomiast wynika z faktur zakupowych. Na czym polega odliczenie? Reguluje to tzw. zasada neutralności VAT: od podatku VAT należnego odliczasz podatek naliczony.

Przykład:
Pai Kasia prowadzi działalność gospodarczą – robi kolczyki, które sprzedaje do sklepu jubilerskiego za 123 zł (100 zł +23 %VAT). Z tego wynika że podatek należny wynosi 23 zł. Nasz przedsiębiorca potrzebuje jednak nabyć materiały, które służą do wyrobu kolczyków. Kosztują one 36,9 zł (30 zł + 23% VAT) – podatek naliczony wynosi 6,9 zł. Ile podatku do urzędu skarbowego musi zapłacić pani Kasia? Od podatku należnego (23 zł) odejmuje VAT naliczony (6,9 zł) i otrzymaną kwotę (16,1 zł) musi oddać fiskusowi.

Kiedy odliczysz podatek VAT?

Jako czynny podatnik VAT, możesz odliczyć podatek jedynie od towarów i usług, związanych z prowadzeniem Twojej działalności gospodarczej o ile posiadasz dokument (dokument celny, faktura), który uprawnia Cię do jego odliczenia. Oczywiście zasada ta nie obowiązuje w przypadku produktów czy usług, wobec których odpowiednie przepisy uniemożliwiają odliczenia VAT. Zgodnie z prawem, nie odliczysz VAT z faktur, które:

  • Dokumentują transakcje niepodlegające opodatkowaniu.
  • Dokumentują transakcje zwolnione od podatku.
  • Są tzw. fakturami pustymi, a więc wystawionymi przez podmiot fikcyjny, wskazują na czynności, które nie zostały zrealizowane.