Podatek od nieruchomości 2021

Od 1 stycznia obowiązuje wyższa o blisko 4%, maksymalna stawka podatku od nieruchomości. Ile wynosi i kogo obowiązuje? Przeczytaj.

W 2021 obowiązuje wyższa w stosunku do roku poprzedniego stawka maksymalna podatku od nieruchomości. To nie oznacza, że wszyscy zapłacą więcej. Wysokość podatku od nieruchomości ustala bowiem rada gminy, jednak nie może ona przekroczyć limitu, ustalonego przez Ministerstwo Finansów. Być może gmina, w której mieszkasz lub prowadzisz działalność gospodarczą nie zdecydowała się na wprowadzenie wyższego podatku.

Stawki maksymalne podatku od nieruchomości w 2021 r

Wzrost stawki maksymalnej podatku od nieruchomości jest dwukrotnie wyższy niż w roku poprzednim. W 2020 roku wzrósł o 1,8%, w 2021 już o 3,9%. Danina ta to jedno z głodnych źródeł dochodu budżetu gminy. Naliczana jest rocznie, ale jej płatność odbywa się w ratach. Podatek można zapłacić w kasie gminy, przelewem na konto gminy lub u osoby, którą gmina upoważniła do pobrania należności (inkasent). Oto obowiązujące w 2021 maksymalne stawki podatku od nieruchomości:

  • Budynki mieszkalne – 0,85 zł za 1 mkw.
  • Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – 24,84 zł za 1 mkw.
  • Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,62 zł za 1 mkw.
  • Budynki, w których prowadzi się działalność związaną z świadczeniami zdrowotnymi – 5,06 zł za 1 mkw.
  • Budynki pozostałe – 8,37 zł za 1 mkw.
  • Budowle – 2 proc. wartości.
  • Grunty związane z prowadzeniem działalności – 0,99 zł za 1 mkw.
  • Grunty pod wodami stojącymi lub płynącymi – 4,99 zł za 1 ha.
  • Grunty pozostałe – 0,52 zł za 1 mkw.
  • Obszary niezabudowane objęte planem rewitalizacji, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym – 3,28 zł za 1 mkw