Kadry i płace

Jeśli zatrudniasz pracowników, kwestię kadr i płac powinieneś oddać w ręce kogoś, kto zna się na tym najlepiej. Powierzając nam sprawy pracownicze możesz mieć pewność, że działasz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Od teraz nie musisz martwić się o wyniki ewentualnej kontroli. Odpowiedzialność bierzemy na siebie.

OFERUJEMY:

 

 • Prowadzenie akt osobowych.
 • Sporządzanie list płac.
 • Prowadzenie i przesyłanie dokumentacji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS.
 • Ewidencję wynagrodzeń pracowników.
 • Zarządzanie urlopami, m.in. ustalanie wymiaru urlopów wypoczynkowych i ich rejestr.
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy.
 • Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniach.
 • Przygotowywanie świadectw pracy.
 • Sporządzanie pełnej dokumentacji, wymaganej przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • Prowadzenie wymaganej przepisami prawa sprawozdawczości kadrowej.
 • Sporządzanie zestawień i raportów kadrowych, a także sprawozdań do celów księgowych.
 • Obsługę umów cywilnoprawnych.
 • Monitoring szkoleń BHP oraz obowiązkowych badań lekarskich.
 • Prowadzenie bieżącej korespondencji z właściwymi urzędami.
 • Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych pracowników i przedsiębiorstw.