Reprezentacja firmy

Każdy przedsiębiorca musi wywiązywać się z licznych obowiązków, których zaniechanie może skutkować poważnymi konsekwencjami. Jednym z nich jest kontakt z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych czy Urzędem Skarbowym. Jeśli skorzystasz z naszych usług, chętnie będziemy Cię reprezentować w przypadku kontroli skarbowych czy pojawienia się sytuacji spornych z wyżej wymienionymi instytucjami. Gdy uznamy to za zasadne, sporządzimy merytoryczne wnioski odwoławcze od decyzji urzędów.

Pamiętaj, że w przypadku niekorzystnej decyzji organów podatkowych, trzeba reagować zdecydowanie. Tylko doświadczenie i biegła znajomość przepisów pozwala na szybkie działanie, korzystne dla przedsiębiorcy. Wiedzą o tym Klienci, których reprezentujemy.

OFERUJEMY:

 

  • Reprezentację w sprawach dotyczących zwrotu VAT-u dla przedsiębiorstw.
  • Profesjonalne przygotowanie wszelkich pism, odwołań od decyzji ZUS lub US.
  • Reprezentację  przed organami skarbowymi w kwestii różnorodnych spraw urzędowych.