Kwarantanna a wynagrodzenie i zasiłek opiekuńczy

Początkiem listopada weszły w życie nowe zasady, dotyczące kwarantanny dla osoby prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe z zakażonym koronawirusem SARS-CoV-2. Zobacz, jakie wytyczne teraz obowiązują w związku  z wynagrodzeniem oraz zasiłkiem opiekuńczym.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem z dnia 3 listopada 2020:
„Osoba prowadząca wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub z nią zamieszkująca, od dnia uzyskania przez osobę, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, jest obowiązana poddać się kwarantannie trwającej do upływu 7 dni od dnia zakończenia izolacji osoby, z którą prowadzi wspólne gospodarstwo domowe lub zamieszkuje. Decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się.”

O obowiązkowej kwarantannie, domownik dowiaduje się ustnie, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Główny Inspektorat Sanitarny uruchomił również automatyczny system powiadamiania o nałożonej kwarantannie.

Wynagrodzenie lub należne świadczenie a kwarantanna

Podczas kwarantanny przysługuje wynagrodzenie, jak i należne świadczenie z nią związane. Pracodawcy lub podmiotowi zobowiązanemu do wypłaty, należy przedstawić oświadczenie o konieczności odbycia kwarantanny Oświadczenie takie powinno zawierać:

  • Imię i nazwisko ubezpieczonego.
  • Numer PESEL ubezpieczonego, jeżeli go posiada.
  • Informację o dniu rozpoczęcia obowiązkowej kwarantanny i dniu jej zakończenia.
  • Dane dotyczące osoby zamieszkującej z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2.
  • Podpis ubezpieczonego.

Zasiłek opiekuńczy a kwarantanna lub izolacja domowa

Osoba, która opiekuje się objętym kwarantanną lub domową izolacją dzieckiem albo bliską osobą, ma prawo do otrzymania zasiłku opiekuńczego. Ubezpieczony musi złożyć specjalne oświadczenie.