Polityka prywatności

Poniżej przedstawiamy warunki korzystania ze strony internetowej www.biuropaad.pl

Użyty w niniejszym tekście jak i stronie internetowej zwrot Biuro Rachunkowe PAAD oznacza Biuro Rachunkowe PAAD z siedzibą w Krakowie przy ulicy ul. wielicka 41 lok U101, 30-552 Kraków, NIP: 6792779610, REGON: 120936250.

Ta strona internetowa www.biuropaad.pl („Strona”) jest własnością i jest utrzymywana przez Biuro Rachunkowe PAAD.  Dostęp i używanie tej Strony, oznacza wyrażenie zgody ze wszystkimi terminami, warunkami oraz uwagami zawartymi na tej stronie.

Poprzez używanie tej strony, Użytkownik Strony oświadcza że rozumie i zgadza się z ogólnymi terminami i warunkami.

Strona internetowa www.biuropaad.pl wykorzystuje tzw. Cookies (małe pliki tekstowe, które zapisują się na dysku osoby odwiedzającej stronę). Pliki te wykorzystywane są do zapamiętywania informacji użytkowniku strony – tworzenia tzw. spersonalizowanych ustawień i stosowane są przez większość rozbudowanych stron WWW. Nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych oraz nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji użytkownika strony Biura Rachunkowego PAAD. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć obsługę cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Wprowadzenie

Państwa prywatność jest dla nas bardzo ważna. Rozumiemy, jak ważna jest ochrona Państwa danych osobowych w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych znane powszechnie jako rozporządzenie RODO lub GDPR.

Państwa dane osobowe zostały podane Przez Państwa Biuru Rachunkowemu PAAD dobrowolnie za pośrednictwem dowolnego środka komunikacji (zgłoszenie przez telefon, poczta tradycyjna, e-mail, spotkania bezpośrednie i inne) w celach biznesowych.

§1 Administrator danych osobowych

Firma Biuro Rachunkowe PAAD z siedzibą w Krakowie przy ulicy Stoigniewa 27/9, kod pocztowy 30-572 Kraków, NIP: 6792779610, REGON: 120936250.  zwana dalej Biuro Rachunkowe PAAD jest Administratorem następujących Pani/Pana danych osobowych, podanych dobrowolnie   w formularzu kontaktowym: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz adres IP.Biuro Rachunkowe PAAD nie powołuje Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych można skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: biuro@biuropaad.pl

§2 Cele i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.: w celu realizacji zamówienia – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, w celach marketingowych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, w celach kontaktowych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do zmiany zgody co do zakresu przetwarzania lub do jej wycofania. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

§3 Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak długo będą do tego istnieć podstawy prawne i faktyczne, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, aż do momentu jej wycofania.

§4 Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:

  • prawo do dostępu do Pani/Pana danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo do usunięcia Pani/Pana danych;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych;
  • prawo do przenoszenia danych;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§5 Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale może być konieczne do zawarcia lub wykonania umowy lub prowadzenia innych zgodnych z prawem działań.