Podatek od deszczu 2021

Od stycznia 2021 w życie wchodzi wyższy podatek od deszczu. Nie dotyczy on tylko osób fizycznych, ale również przedsiębiorców, którzy są właścicielami nieruchomości o powierzchni powyżej 600 metrów kwadratowych pod warunkiem, że zabudowa zajmuje co najmniej 50 % jej powierzchni.

Opłata związana jest z tzw. zmniejszeniem naturalnej retencji wód opadowych i roztopowych. Tłumacząc w prosty sposób: jeśli na terenie Twojej nieruchomości jest zbyt mało terenów zielonych, do których mogłaby spływać taka woda (zamiast tego spływa do kanalizacji), to prawdopodobnie taki podatek będziesz musiał uiszczać.

Podatek od deszczu 2021 – stawki:

  • Bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 1,50 zł za 1 m2 na 1 rok.
  • Z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności do 10 proc. odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,90 zł za 1 m2 na 1 rok.
  • Z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności od 10 do 30 proc. odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,45 zł za 1 m2 na 1 rok.

W założeniu uzyskane w ten sposób pieniądze mają być przeznaczone na inwestycje i programy, zwiększające retencję wody. Mogą one być także czynnikiem aktywizującym właścicieli nieruchomości do podejmowania inwestycji w tym kierunku.