Nowy podatek w 2021: podatek cukrowy

Od 1 stycznia 2021 więcej zapłacimy za słodkie napoje oraz… popularne „małpki”, czyli za alkohol w butelkach mniejszych niż 300 ml. Wiąże się to z uchwaleniem tzw. podatku cukrowego.

Ustawa o podatku cukrowym ma na celu promocję prozdrowotnych wyborów konsumentów i powinna służyć stymulowaniu ich wyborów. W związku z tym, ustawa nakłada opłaty na dwie kategorie produktów. Pierwsza z nich obejmuje napoje, które zawierają:

  • Cukry, będące monosacharydami lub disacharydami.
  • Środki spożywcze, w skład których wchodzą te substancje oraz substancje słodzące.
  • Kofeinę.
  • Taurynę.

Opłata za jeden litr napoju z dodatkiem cukru lub substancji słodzącej to 50 gr oraz dodatkowo 10 gr dla produktów z kofeiną, tauryną i guaraną. Ponadto danina wyniesie 5 gr za każdy gram cukru powyżej 5 g/100 ml.

Druga grupa produktów, którą obejmuje podatek cukrowy, to cieszące się popularnością w Polsce „małpki”. Opłata wyniesie 25 zł od litra 100% alkoholu sprzedawanego w butelkach poniżej 300 ml. W przypadku alkoholu, opłaty wyniosą: 1 zł od 100 ml „małpki” wódki 40-procentowej, 2 zł od 200 ml „małpki” wódki 40-procentowej i 88 gr od 250 ml „małpki” wina 14-procentowego.

Podatek nałożony na tę grupę produktów ma celu ograniczenie ryzykownego spożywania alkoholi wysokoprocentowych.

W przypadku braku uiszczenia terminowo opłat,  naczelnik urzędu skarbowego będzie zobowiązany nałożyć, w drodze decyzji, dodatkową opłatę  – tzw. opłatę sankcyjną. Opłata cukrowa oraz sankcja finansowa za jej nieopłacenie w terminie będą stanowić przychód NFZ w 96,5 % oraz dochód budżetu państwa w 3,5 %.